Türk Mücadele Sanatı
BAGATUR


Türk mücadele sanatı Bagatur, Kağan Hüseyin YABİR tarafından, dokuz yıllık bir çalışmanın ardından 2017 yılında, eski Türk mücadele sanatları (Amarok, Turon, Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, Alpagut) irdelenerek bir sistem haline getirilmiş ve kurulmuştur.


B

Bagatur, diğer ulusların mücadele ve savaş sanatlarına alternatif bir sistem olup ismini Göktürkçe “kahraman” anlamına gelen “bahadır”dan almaktadır. Bagatur, uygulayıcısına ruhsal ve fiziksel disiplin kazandırmak amacı ile mücadele eden ve bunu yaparken tarihi büyüklerini ve kahramanlarının yaşam biçimini kendine rol model edinen bireyler yetiştirmek gayesiyle oluşturulmuştur. Bagatur, fiziksel ve ruhsal kabiliyetleri yüksek bireyler yetiştirirken, bunun yanında Türk kültür, gelenek, görenek ve tarih bilincini gençlerimize aşılamak ve dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuştur.

Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız ve gençlerimize, atalarından aldıkları bu emanetin yüksek değerini bilen ve bu Atalarımızdan, tarihimizden aldıkları güçle daha ilerilere taşımayı vazife edinmiş birer insan olarak yetiştirmek, Bagatur’un sorumluluğu ve görevidir. Günümüzde popüler kültürümüzün etkisinde ve teknolojiyi doğru kullanmayı öğrenemeyen bir gençlikle karşı karşıyayız. Geleceğimiz olan çocuklarımıza kültürel değerlerimiz, disiplinlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz yeterince aktarılmadığından maalesef yozlaşmaya başlamıştır. Buradan yola çıkarak bir toplum mühendisliği projesi olarak Bagatur okullarımızda fiziksel ve ruhsal eğitimler ile becerileri taçlandırılırken, bunun yanında kültürümüz, tarihimiz, disiplinlerimiz öğretilmekte ve yaşatılmaktadır. Bununla, ülkesine, milletine, yaşadığı topluma faydalı, bilinçli birer fert olarak eğitilmeleri esas alınmıştır.

Bagatur’un Amacı

Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Fikri gelişmeye olduğu gibi, bedeni gelişmeye önem vermek ve özellikle milli karakteri, derin tarihimizin ilham ettiği yüksek derecelere çıkarmak lazımdır.” sözünden yola çıkarak Türk mücadele sanatı Bagatur ile akıllı, çalışkan, erdemli, barış yanlısı, güçlü, kahraman ve yiğitlerimizle dolu tarihimizi görselleştirmek, yaşatmak ve uluslararası alanda ise kültürümüzü tanıtmak için oluşturulmuştur.

Bagatur Felsefesi

Türk mücadele sanatı Bagatur’un önceliği, ruhu şekillendirmek, terbiye etmek, disiplin altına almak, kültürlü, bilinçli, ufku olan zihinler oluşturmak; hak, adalet ve vicdan muhakemesine sahip insanlar yetiştirmektir.

Bu yapıyla yetiştirilmiş insanlarımızın, eğitilmiş yetenek ve kabiliyetleri yüksek bedenlere sahip olması, sahip oldukları maharetleri daha iyi değerlendirmelerini sağlayacaktır. Bizce, spor adı altında uygulanan diğer faaliyetlerde eksik olan budur. Günümüz dünyasında, özellikle ülkemizde spor, yarışmalarda kazanmak emeliyle yapılan hareket dışında hiçbir şey değildir.

Atatürk’ün, spor salonlarının duvarlarında bulunan “Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim.” yazısının, “ahlak” yani ruhsal ve zihinsel disiplinler boyutu boş bırakılmıştır. Maalesef ki günümüzde uygulanan sporlara terör kavramı bile girmiştir.

Tıpkı toplumumuzun içine kapkaç kavramının girdiği gibi. Oysa bu kavramlar, dün yoktu. Bugün, Türkiye’de Atatürk’ün sözlerinde bahsettiği, hedeflediği ve görmek istediği spor anlayışı ve icrası yoktur. Bagatur, bu eksiklikten kaynaklı olarak doğmuş, milli değerlerimizin arzu ettiği insan modelini yaratma hedefini ufkuna yazmıştır. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve dünyayı yöneten büyük devletlerin ülkemiz insanı üzerindeki olumsuz etkilerini hepimiz görmekteyiz. Gençlerimizde üzülerek, başkalaşma ve başkalarından medet umma anlayışının getirdiği olumsuz zihinsel yapı ve atalet bizi rahatsız etmektedir. Bu sorunu detaylıca ele alıp spor adı altında basit fiziki hareketler ile terbiye etmek mümkün değildir. İçini doldurmak gerekir.

Bagatur uygulayıcılarının, Türk örf, adet, kültür gibi değerlerimizi, en başta aileleri, çevreleri, toplumsal hayat içinde nasıl yaşanılır hale getirdiklerine de dikkat ediyor olması esastır.

Bagatur’da öğretilmek istenen, Türk milletinin bir ferdi olarak toplum içindeki sorumlulukları, hassasiyetleri, beşeri münasebetleri gibi sosyal yapıda disiplinler konusunda da eğitimlerimizin var olmasıdır. Fiziki disiplinlere, kabiliyetlere sahip birinin, zihinsel ve ruhsal yapısını da bu doğrultuda eğitmeyi hedefler.

Bu anlamda Bagatur Dünya Federasyonu, kurumsal olarak Türk milliyetçiliğini ve mukaddesiyatını ilke edinen, kendisi ve tarihi ile barışık, Türk devletini, Türk bayrağını, Türk milletini seven, sadakat gösteren, kültürüne ve tarihine sımsıkı bağlı, yediden yetmişe herkesin sahipleneceği, yer alacağı, destekleyebileceği bir federasyondur. Devletimizin ve milletimizin sahiplenmesi ve desteklemesi ile sosyal yaşamın bir parçası uluslararası arenada kültürümüzün ve ülkemizin bir vitrini olacaktır.

Bagatur’un İlham Kaynağı

Bagatur’un ilham kaynağı, tarihimizdir. Türk mücadele sanatı Bagatur, tanımlanmasından anlaşıldığı gibi kültür, gelenek ve destanlarından etkilenmiştir.

Yeni Türk neslinin de tarihimizdeki kahramanlıkları, yiğitlikleri, başarıları hatırlamaları, fiziksel ve ruhsal boyutunu yaşamaları, akıl ve beden gücünün ortak kullanımının kazandırdığı zevki tatmalarını ilke edinmiştir. Bagatur, içinde kültürümüzün her boyutunun harmanlandığı bir spor türüdür. Türk mücadele sanatı Bagatur, ülkemizde ve dünyada Uzak Doğu sporları olarak tanımlanan yabancı menşeili sanatların oluşturmuş olduğu kültürel ve ekonomik sömürüye karşı durabilme ve başka ülkelerin savaş sanatları ile dünya arenasında rekabet etmek amaçlı ihtiyaç ve eksiklikler neticesinde düşünülmüş ve oluşturulmuştur.

Bagatur, kökeni çok uzun bir tarihe sahip, günümüzde de varlığını devam ettiren, geleneksel mücadele sanatlarımızdan olan Turon, Amarok, Kuşak Güreşi, Aba Güreşi, Alpagut gibi bize ait savaş sanatlarının uzun yıllar incelenmesi, sentezlenmesi neticesinde oluşturulmuştur. Ayrıca bünyesinde kılıç kullanma ve geleneksel okçuluk, atlı okçuluk dallarını da barındırır. Başlangıçta, sporun, insanların fazla enerjilerini boşaltmak, sağlıklarını ve güzelliklerini geliştirip korumak, boş zamanlarını değerlendirmek ya da ticari yararlar sağlamak gibi amaçlar için yapılmadığı kesindir. İnsanlık tarihi ile insanın korunma ve güvenliğini sağlama mücadelesiyle birlikte başlamıştır. İlk çağlardan kalma resimler, spor dallarının belirlenmeye başladığı gösterir.

Ancak spor tarihinin başlangıcı diye adlandırdığımız resimlerin çoğu insanın doğa, diğer canlılar ve kendi türüyle mücadelesiyle yakından ilgilidir. Savaşların beden gücüne dayandığı çağlarda spor anlayışı, bu savaşlara hazırlık dönemini oluşturmaktaydı. Türkler de bu dönemlerde savaşa yönelik işlevleri olan mücadele sporları geliştirmiş ve uygulamışlardır.

Günümüz yüzyılına bu anlayışı taşıyan ve başarılı olanlar, Karate ile Japonya, Teakwondo ile Kore, Wushu ile Çin, son yıllarda Kickbox ile Amerika, Savate ile Fransa, Sambo ile Rusya, Krawmaga ile İsrail’dir. Bagatur, bu mücadelenin Türk ve Türkiye koludur. Tarihsel bir derinliği olan bu ihtiyacın (güvenlik, koruma ve korunma), teknolojik alandaki gelişmiş olan günümüz insanları için de korumak, korunmak, güvenlik kavramlarını oluşturan duygularından hiçbir şey kaybettirmemiştir; sadece tarz, yöntem ve öğretiler değişmiştir. Eskiden uygulanan mücadele sanatları, ne kadar savaşa hazırlık olmaktan çıkmış gibi görünse de güçlü ve akıllı, sağlıklı bireylerin yetişmesi için spor adı altında eğitimlere gereksinme yarınlarda da devam edecektir.

Bagatur, milli kültür ve öğretilerin bir miras olduğunu kabullenir; bunların devam edebilmesi için sağlıklı nesillerin oluşması, vatan ve bayrak gibi milli değerlerin korunmasında akli olduğu kadar bedensel güce de gereksinim olduğuna inanır.

Bagatur’un Vizyonu

S

Savaş sanatları, uluslararası spor ve kültürel açıdan yaratıcı, dünyayla uyumlu, özgüven dolu, sağlıklı, kültürünü yaşayan, sorunlara çözümler getiren, girişken, milliyetçi, yurtsever, fiziksel ve ruhsal olarak donanımlı, üretken, ahlaklı, disiplinli ve dinamik bireylerin yetiştirildiği dünyada savaş sanatları ve kültürümüzün tanıtılması alanında uluslararası düzeyde adımızı duyurmaktır.

Bagatur’un Misyonu

T

Türk kültürünü ve tarih bilincini benimsemiş, bunları yaşayan, öğreten, üretken, yaratıcı, tarihten kopmadan geleceğe kendini taşıyabilen, bilimsel düşünmeyi ön planda tutan, kültür ve ananelerimizin ışığında dünyaya örnek olacak kalitede yetenekli, disiplinli, sorumluluk bilincine sahip, ahlaklı bireyler yetiştirmek, ayrıca savaş sanatlarımız aracılığıyla Türk kültürünü, tarihini, gelenek ve göreneklerini görselleştirerek dünyaya tanıtmaktır.

Bagatur Amblemi

Türk mücadele sanatı Bagatur un amblemi kadim Türk amblemi olan kartaldır.

Kartalın bir pençesinde kılıç diğer pençesinde ok mevcuttur. Bilindiği üzere Türklerde kartal tamgasının ( sembol) kökeni, türeme efsanelerine kadar dayanır. Kartal güç ve kudretin sembolü doğu ve batı hâkimiyeti ayrıca dünyevi ve uhrevi hayatı ifade eder. Yakut Türkleri soylarının kartaldan türediğine inanır. Bunun yanı sıra Teleüt Türklerinin bir kara kartaldan, Yurtas Türkleri beyaz başlı kartaldan türediklerine inanılırdı. Türk hükümdar soylarının bazıları kartal yuvasında doğduğuna inanılırdı, Mesela şato Türkleri.

Nitekim güçlü şamanların kartal yuvasında büyüyüp terbiye aldığı tüm şaman efsanelerinde anlatılmaktadır. Eski gök tanrı inancındaki iyilik tanrısı Ülgen in oğlunun kartal olduğu na inanılırdı. Kartal Türklerde mutlak bir mana ve kutsallık sembolüdür. Bazı Türk devletlerinin bayraklarında kartalın oluşu bundandır.

babgatur-amblem-bbabgatur-amblem-a

Bagatur Kıyafetleri

Türk mücadele sanatı Bagatur kıyafetlerine ÇAPAN adı verilir.

Bagatur çapanları Toy Bahadırlar için alt beyaz üst siyah renktedir. Usta bahadırlar için alt üst siyah renktedir. Çapanların yaka ve kollarında Türklerin Oğuz boyu nakışları işlidir. Çapanların sol göğsünde Göktürkçe Bagatur tamgası, sağ tarafta kartal sembolü vardır. Kağan çapanı ak renkte olup, nakışları siyah renk Oğuz tamgalarıdır.

Hiyerarşik Düzen

15 Yaş ve Altı Kemer Hiyerarşisi

Bagatur’da Temel Duruş ve Selamlama

Bagatur’da selamlama örnekte görüldüğü gibi ayakta ve yerde olarak iki türlüdür. Yerde verilen selam, bayrağa ve devlet büyüklerine verilen selamdır. Ayakta verilen selam ise Bagatur bahadırları arasında verilen selamdır.

Hazır Ol Duruşu ve Gard Alma

Acun Kavuşma

Türk Mücadele Sanatı Bagatur’da hazır ol duruşunda eller karşıda yumruklar dikey bir pozisyonda karşıya bakar. Bagatur Alplerinin tüm fiziksel ve ruhsal doluluğunun resmi gibidir.Hazır ol duruşunu askeri mentalitede olduğu gibi iki şey bozar; 1- Komut, 2- Ölüm! Bagatur mücadele sanatımız da mücadeleye başlama duruşuna (Acun Kavuşma) denir. Acun (dünya) kavuşma onu sarma kendinde yok etme şuuru nun dışa vurumudur. Aynı zamanda bahadırın dünyevi yenilmezliğinin işaretidir. Eller kartalın iki kanadınının açılıp gökte birleşmesi ve sonrasında kanadın (kolların) sert ve kararlı bir şekilde kalp seviyesinde yumruklar sıkılı bir şekilde duruşu ile gösterilir.

Temel El ve Ayak Uygulamaları

Bagatur'da temel el ve ayak uygulamalarına örnekler aşağıdaki fotoğraflarda gösterilmektedir.