Bagatur'un Etkisi

Kültürel Etkisi

Ülkemizin birçok yerinde yapılacak ve organize edilecek Bagatur yarışmaları ile birbirlerini tanımayan binlerce bahadır (Bagatur uygulayıcısı) bir araya getirilecek, birlik ve beraberliğin genel anlamda kuvvetlenmesini sağlayacaktır.

Bireylerin toplumsallaşmasında ve kimlik kazanmasında Bagatur’un içindeki eğitim programları onlara milli ve manevi bir boyut katacaktır. İnsanımız, Bagatur’un milli duruşunda kendini görecek ve Bagatur’u sahiplenecektir. Türk milletinin kahramanlık, yiğitlik, cesaret, maharetlerinin sergilendiği görselleştirildiği organizasyonlar hem Türklük karakterinin unutulmamasını hem de tanınıp özümsenmesini sağlayacaktır. Aklın, cesaretin, sertliğin, çevikliğin, dayanıklılığın, yiğitlik erdemliliği içinde yarışma organizasyonları aracılığı ile sağlanacaktır.

Kültürel motiflerimiz ile bezenmiş merasimlerin, uygulama ve ritüellerin, bireyler arasındaki bağların güçlenmesini sağlayacağı, bununla geleneklerin sürmesine, inançların tazelenmesine, değer yargılarının kökleşmesine katkı sağlayacağından toplumumuzu canlı bir şekilde ayakta tutacaktır. Dünya milletleri içerisinde bu farkındalık duygusuyla Türk milletinin bir üyesi olmanın mutluluğunu, hazzını yaşatacaktır. Erdemli, kişilik sahibi, nitelikli bireylerden oluşmuş, kendine, insana, doğaya ve inandıklarına saygılı bir toplumun inşasına katkı sağlayacaktır.

Psikolojik Etkisi

Türk mücadele sanatı Bagatur, uygulayıcısının, salt fiziksel eğitimlerle geliştirilemeyeceğinin bilinciyle hareket eder. Dünyada ve ülkemizde yirminci ve yirmi birinci yüzyıl, ciddi oluşumlara, gelişmelere ve değişimlere sahne oldu. Bu hareketlilik, insanlar için çeşitli kazançlar sağladığı gibi birçok kayıpları da beraberinde getirdi. İnsanlar, teknolojiyle buluştu. Ama ardından içine kapanık, asosyal, kendine güveni zayıf ve daha az hareket eden bireyler ortaya çıkardı.

Böylece insanların yaşam tarzları ve düşünme biçimleri farklılaştı. Belki gelişmelerle yaşam çok kolaylaştı ama bu gelişmeler, insanlarda şişmanlık, obezite, şeker, kalp hastalıkları, boşaltım sistemi rahatsızlıkları, kas hastalıkları, duruş bozuklukları gibi fizyolojik rahatsızlıklar yanında içine kapanık, utangaç, şiddet eğilimli, öfkeye yatkınlık, uyku bozuklukları, unutkanlık, depresyon, korku, stres gibi çeşitli psikolojik durumları da yediden yetmişe herkese beraberinde getirdi. Bugün insanlar, sıkıntılarını çoğunlukla yeme ve içmeyle yani düzensiz beslenmeyle gidermektedirler.

Toplumların besin gereksinimleri, belki sosyal statülerine göre değişmemekte ancak bireyin genetik özelliğine, yaşına, cinsiyetine, hastalık durumuna ya da çalışma temposuna göre başkalaşmaktadır. Birey için fiziksel aktivite besin gereksiniminde en önemli faktördür. İnsan fizyolojisi, termodinamik kurallara göre hareket eder. Yani enerji üretimi karşısında enerji tüketir. Bedensel aktivite arttıkça besin tüketimi artar. Azaldıkça da tüketim azalır. Bu sistem bozulduğunda yukarıda ifade ettiğimiz fiziksel ve ruhsal durumlar ortaya çıkar. Bütün bu sorunların temelinde insanların düzenli ve bilinçli egzersiz yapmaması yatmaktadır. Bugün çok az toplumda spor kültürü vardır ve spor sosyal bir gereklilik olarak algılanmaktadır.

Bagatur, ülkemizde ve daha sonra ise dünyada yukarıda tanımlanan ihtiyacın karşılanmasında fiziksel, psikolojik ve akademik bir eğitim sürecinin adıdır. Bagatur, hasta olarak kabul etmiş olduğu bireyleri, akademik olarak tedavi etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Bagatur, kendine özgü, geçişli öğretim programlarından oluşmaktadır. Bagatur öğreniminde sosyal bilinç, psikolojik rahatlama, evrensel değerleri algılama, durumlara göre bütünsel ya da detaylı bakış geliştirme, bireysel kazanımlarda ardışıklık, psikolojik ve fizyolojik beceri ve uygulamalarda yeterlilik, dikkat, özgüven, hızlı muhakeme ve karar verme yetisi, kararlılık, disiplin, sakinlik, sabır, sürat kazandırılarak bireyin sağlık ve sosyal gelişim sürecini tamamlamasını sağlar.

Toplumsal Etkisi

Ülkemizin birçok yerinde yapılacak ve organize edilecek Bagatur yarışmaları ile birbirlerini tanımayan binlerce bahadır (Bagatur uygulayıcısı) bir araya getirilecek, birlik ve beraberliğin genel anlamda kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Bireylerin toplumsallaşmasında ve kimlik kazanmasında Bagatur’un içindeki eğitim programları onlara milli ve manevi bir boyut katacaktır.

İnsanımız, Bagatur’un milli duruşunda kendini görecek ve Bagatur’u sahiplenecektir. Türk milletinin kahramanlık, yiğitlik, cesaret, maharetlerinin sergilendiği görselleştirildiği organizasyonlar hem Türklük karakterinin unutulmamasını hem de tanınıp özümsenmesini sağlayacaktır. Aklın, cesaretin, sertliğin, çevikliğin, dayanıklılığın, yiğitlik erdemliliği içinde yarışma organizasyonları aracılığı ile sağlanacaktır.

Kültürel motiflerimiz ile bezenmiş merasimlerin, uygulama ve ritüellerin, bireyler arasındaki bağların güçlenmesini sağlayacağı, bununla geleneklerin sürmesine, inançların tazelenmesine, değer yargılarının kökleşmesine katkı sağlayacağından toplumumuzu canlı bir şekilde ayakta tutacaktır. Dünya milletleri içerisinde bu farkındalık duygusuyla Türk milletinin bir üyesi olmanın mutluluğunu, hazzını yaşatacaktır. Erdemli, kişilik sahibi, nitelikli bireylerden oluşmuş, kendine, insana, doğaya ve inandıklarına saygılı bir toplumun inşasına katkı sağlayacaktır.

Bagatur'un Fiziksel ve Estetik Etkisi

Türkler, tarihin en savaşçı toplumları arasındadır. Savaşçı ruhu, Türklerin yaşamı ve kültürü içerisinden çıkarırsak geriye çok da fazla bir şey kalmayacaktır.

Asker millet oluşumuz gerçeği, buradan beslenmektedir. M.Ö. 212 Metehan’dan başlayıp Atatürk’e kadar gelen lider kültürümüzle savaşçı karakterlere duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Bagatur yarışmalarında güçlü beden, akıl dolu, stratejik, teknik hareketlerin akıcı bir şekilde sergilenmesinde bu yönümüz (savaşçı ruh) kendini gösterir. Bahadırlar, muazzam maharetlerini, yeteneklerini, bir estetik kaygıdan yola çıkarak uygularlar. Bagatur sisteminin hem yarışma alanına, hem de kendini korumaya yönelik programları vardır. Kendini koruma programı, diğer sistemlerin içinde ayrı bir program olarak bulunmamaktadır.

Asker millet oluşumuz gerçeği, buradan beslenmektedir. M.Ö. 212 Metehan’dan başlayıp Atatürk’e kadar gelen lider kültürümüzle savaşçı karakterlere duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Bagatur yarışmalarında güçlü beden, akıl dolu, stratejik, teknik hareketlerin akıcı bir şekilde sergilenmesinde bu yönümüz (savaşçı ruh) kendini gösterir. Bahadırlar, muazzam maharetlerini, yeteneklerini, bir estetik kaygıdan yola çıkarak uygularlar. Bagatur sisteminin hem yarışma alanına, hem de kendini korumaya yönelik programları vardır. Kendini koruma programı, diğer sistemlerin içinde ayrı bir program olarak bulunmamaktadır.

Bagatur’un Ülke Gelişimine Katkısı

Dünyada hâkimiyet oluşturmuş mücadele sanatları, kültürlerini tanıtmanın yanı sıra mücadele sanatları aracılığıyla ülkelerine milyarlarca dolar girdi sağlamışlardır. Kurmuş oldukları organizasyonlar ve federasyonlar aracılığıyla verdikleri eğitim, sertifika, malzemeler karşılığında ciddi ekonomik bedeller ödetmişlerdir. Örneğin Japonya’nın ulusal mücadele sanatları (Karate, Judo, Kendo, Aikido, vb) sistemler aracılığıyla ülkelerine soktukları maddi kazanımlar ülkemizin nerdeyse gayri safi milli hâsılasına denktir. Dünya üzerinde bir buçuk milyara yakın insan aktif ya da pasif olarak savaş sanatlarına ilgi duymakta ve uygulamaktadır.

Bu çok ciddi bir pazardır. Bagatur, dünyadaki bu pazara Türk markası ve kalitesi vurarak bu ekonomik payın ülkemize ve insanımıza akmasını hedeflemektedir. Lakin karşımızda devlet destekli, toplum destekli, sanattan spora, sinemaya kadar her alanda milli siyasetlerinin bir parçası haline getirdikleri yabancı savaş sanatları vardır. Buna örnek sadece uzakdoğu ülkeleri değildir.son yıllarda ABD’de Kick Box, Rusya’da Sambo, İsrail’de Krawmaga, Fransa’da ise Savate örnekleri verebiliriz. Bu uluslararası yarışta ülkemizi yöneten idarecilerimizin, bu gerçekten yola çıkarak Bagatur’u büyütüp, destekleyip, tanıtıp uluslararası alana taşıması gerekmektedir.