parallax background

Bagatur sadece fiziksel güç aramaz. Aksine ruhsal gücün peşindedir. Çünkü Bagatur; cesaret, kendini kontrol, asla vazgeçmezlik, nezaket, gelenek ve bilgi ile örülmüştür.

Bagatur; popüler kültürün yok ettiği gençliği disipline edebilecek ve onlara rehberlik edecek hayati bir araçtır ve bize en uygun yöntemdir.


Hüseyin Yabir
KAĞAN
Türk Mücadele Sanatı Bagatur’un Kurucusu


Bagatur Önceliği

Ruhu şekillendirmek, terbiye etmek, disiplin altına almak, kültürlü, bilinçli, ufku olan zihinler oluşturmak; hak, adalet ve vicdan muhakemesine sahip insanlar yetiştirmektir.


Misyonumuz


Türk kültürünü ve tarih bilincini benimsemiş, bunları yaşayan, öğreten, üretken, yaratıcı, tarihten kopmadan geleceğe kendini taşıyabilen, bilimsel düşünmeyi ön planda tutan, kültür ve ananelerimizin ışığında dünyaya örnek olacak kalitede yetenekli, disiplinli, sorumluluk bilincine sahip, ahlaklı bireyler yetiştirmek, ayrıca savaş sanatlarımız aracılığıyla Türk kültürünü, tarihini, gelenek ve göreneklerini görselleştirerek dünyaya tanıtmaktır.

Türk Mücadele Sanatı

BAGATUR